Jaarverslag 2019

Samen omschakelen

Jaarverslag 2019

Eneco maakt de omschakeling naar duurzame energie mogelijk. Met elkaar en samen met klanten en partners werken we aan de missie: ‘Duurzame energie van iedereen’. Eneco produceert en levert steeds meer duurzame energie. Daarnaast ontwikkelen we producten en diensten waarmee consumenten en bedrijven zelf duurzame energie kunnen produceren, opslaan, gebruiken en delen. Dankzij onze consistente koers zijn we koploper in de energietransitie.

Download jaarverslag

5,7 1
Klantcontracten
in mln. in 2019
6,0 in 2018

88,4% 2
Klanttevredenheid na klantcontact in 2019
89,8% in 2018

67% mannen
33% vrouwen
Man-vrouw
verhouding in 2019

Samen omschakelen

Voorwoord
Raad van
Bestuur

Het afgelopen jaar was ongetwijfeld een van de meest bewogen jaren voor Eneco. Dit was het laatste jaar voor Eneco met publieke aandeelhouders: we maken nu een nieuwe start, met nieuwe aandeelhouders.

Voorwoord CEO Ruud Sondag

Resultaten op hoofdlijnen

Bedragen uit de jaarcijfers 2019; in € 1 mln.

Brutomarge en overige opbrengsten

2020 1.096
2019 1.082

Bedrijfsresultaat (EBIT)

2020 132
2019 162

Kasstroom uit operationele activiteiten

2020 454
2019 428

Totale opbrengsten

2020 4.332
2019 4.183

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

2020 428
2019 415

Nettowinst

2020 80
2019 136

Investeringen (en acquisities) in vaste activa

2020 372
2019 548

EMPTY

2020
2019

Groepsvermogen

2020 2.937
2019 2.939

Rentedragende schulden

2020 767
2019 505

Balanstotaal

2020 5.968
2019 5.743

EMPTY

2020
2019

Groepvermogen / totaal vermogen in %

2020 49,2
2019 51,2

Credit Rating

2020 BBB+
2019 BBB+

ROCE in %
(Return on Capital Employed)

2020 3,0
2019 5,3

ICR
(Interest Coverage Ratio)

2020 28,5
2019 18,0

Energiecijfers

Samen omschakelen

Waarde creëren voor klanten, aandeelhouders, maatschappij en medewerkers

Eneco's strategie is gericht op het creëren van waarde op de langere termijn voor verschillende groepen belanghebbenden: onze medewerkers, onze klanten, onze aandeelhouders en de maatschappij. We willen met onze duurzame activiteiten onze impact op economie, mens en milieu zo positief mogelijk laten zijn. Hoe we dat doen, maken we inzichtelijk in ons waardecreatiemodel.

Meer over waardecreatie

Groei in energielevering

Bij de energielevering aan onze klanten willen we waarde toevoegen met betaalbare energie, een uitstekende digitale service en een uitgebreid aanbod. In 2019 zijn we er opnieuw in geslaagd meer duurzame energie te leveren dan het jaar ervoor.

Meer over groei in energielevering

Groeien in innovatieve diensten

Voor het omschakelen naar duurzame energie bieden we onze klanten innovatieve diensten voor in en om huis en bedrijf (Energy as a Service), elektrisch vervoer en (decentraal) energie-management. Om hierin te versnellen en meer impact voor en met onze klanten te hebben, werken we samen met partners en investeren we in innovatieve bedrijven.

Meer over groei in energielevering

Groei in duurzame energie

Nederland zit vooralsnog in de Europese achterhoede bij het behalen van de Parijse klimaat­doelen. Verduurzaming van de energievoorziening is essentieel voor de inhaalslag die nodig is voor het omschakelen van onze klanten.

Meer over groei in duurzameproductie

One planet

Als iedereen in de wereld zou leven zoals wij in Nederland, hadden we voor onze behoeften 3,6 aardes nodig. Eneco wil zijn impact binnen de draagkracht van de aarde brengen. Daarvoor hebben we het One Planetprogramma.

Meer over One planet

Interviews over waardecreatie en duurzaamheid

Schiphol wil de meest duurzame luchthaven van  de wereld zijn

Schiphol wil de meest duurzame luchthaven van de wereld zijn

De ambitie van Schiphol is om de duurzaamste luchthaven van de wereld te zijn. Om dit te bereiken volgen we onze Roadmap Most Sustainable Airports op weg naar een afval- en emissievrije luchthaven.

Lees het interview
Grootste kraanschepen  ter wereld gaan aan de stekker

Grootste kraanschepen ter wereld gaan aan de stekker

Eneco, Havenbedrijf Rotterdam en Heerema Marine Contractors zetten zich actief in voor de energietransitie en reductie van emissies. Op initiatief van Heerema worden de megakraanschepen Sleipnir, Thialf en Aegir aan de walstroom gelegd in de thuishaven van Heerema.

Lees het interview
EnergieLab:  werken aan bewustwording voor later

EnergieLab: werken aan bewustwording voor later

In het Eneco EnergieLab in Vianen, naast windpark Autena, leren leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen op een speelse wijze hoe je duurzame energie opwekt en wat je thuis allemaal kunt doen om energie te besparen.

Lees het interview
Warmte-innovatie  door inzet, betrokkenheid  en transparantie

Warmte-innovatie door inzet, betrokkenheid en transparantie

Jinny Moe Soe Let werkt al zes jaar voor Eneco. Van huis uit is ze juriste. Na een carrière bij de overheid maakte ze de overstap naar Eneco en inmiddels werkt ze als Programma Manager Heat voor de industriële markt.

Lees het interview

Downloads

0
1
2
3
4
5
6
7
8